sunnuntai 20. heinäkuuta 2008

Itämeri ja Pohjanmeri ovat Länsimeriä


Monissa paikannimissä, joissa esiintyy jokin ilmansuunta, tuntuu meidän kannaltamme katsoen olevan ihan väärä nimitys sijaintiinsa nähden.

Käytyäni Pohjanmaalla kysyi joku, miksi maakunnan nimi on Österbotten ruotsiksi eli tavallaan Itäpohja, vaikka se suurelle osalle suomalaisia sijaitsee ihan lännessä.

Ruotsi-Suomen pohjoisosa oli ennen nimeltään Norrbotten, joka jo vuonna 1441 jaettiin kahteen osaan: Pohjanlahden länsipuoleiseen maakuntaan Västerbotteniin ja itäpuoleiseen Österbotteniin.
Kun Suomi erosi Ruotsista, Pohjanlahden perukkaan Tornionjoen ja Kemijoen väliselle alueelle jäi pieni kaistale Västerbottenin maakuntaa Suomen puolelle. Maakuntaa nimitetään Länsipohjaksi.

Sana pohja on pohjoisenpuoleinen maa tai seutu. Pohja tarkoittaa myös alapintaa, perustaa, sopukkaa, perää, perukkaa. Se on myös pohjoinen, alun perin kodan pohjan eli perän puoli. Pohjanmaa on alkuaan tarkoittanut jossain pohjoisen perällä olevaa maa-aluetta.

Norjan eteläpuolella oleva Pohjanmeri pitäisi oikeastaan pohjoismaalaisten kannalta katsoen olla nimeltään Etelämeri, mutta Saksan ja Hollannin pohjoisilla saarilla asuvien friisien nimittämä Pohjanmeri on jäänyt pysyväksi. Tanskalaiset kutsuvat sitä vieläkin rinnakkaisella nimellä Vesterhavet =Länsimeri. Ihme, että englantilaisetkin nimittävät sitä The North Sea, vaikka se heihin nähden on idässä.

Itämeri on ruotsalaisten kannalta Östersjön eli ihan oikein Itämeri, jonka nimen hollantilais-tanskalaiset merenkulkijat sille antoivat. Mutta meidän kannalta nimi on ihan vääränlainen, nimi on vain käännetty ruotsista. Keskipohjalaiset merenkävijät ovat nimittäneet Selkämerta (ruots. Bottenhavet) Söderhavet eli Etelä-meri, mutta nimi ei ole yleistynyt. Muutenkin Itämerellä ja sen osilla on aikojen kuluessa ollut monenlaisia nimiä ennen nykyistä vakiintunutta käytäntöä. Virolaiset kutsuvat Itämerta sen sijaintiin nähden ihan oikein Läänemereksi (=Länsimeri). Tällekin merelle olisi kai parempi nimi Baltianmeri latinan mukaan = Mare Balticum. Niinhän englantilaiset sitä nimittävätkin = The Baltic Sea.

Lähteitä mm.
Suomalainen paikannimikirja (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja), Gummerus. Jyväskylä 2007.
sekä:
http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/land/vasterbotten.htm

Ei kommentteja: