lauantai 27. syyskuuta 2008

Kuka se omistaakaan ja mitä


Kuka mitäkin omistaa ei ollutkaan niin selvää kuin ensi silmäyksellä olisi luullut. Omistuspronomini hänen ja omistuspääte –nsa/nsä aiheuttavat epäselvyyksiä. Edellisen postauksen kommentissa ”Lankakomero” laittoi virkkeitä, joiden omistussuhteiden piti oleman selviä, mutta eivät ne minusta niin selviä olleet. Mitä enemmän pyörittelin virkkeitä mielessäni, sitä enemmän menin sekaisin. Pidin taas opettajainhuoneen väkeä koekaniinina ja näytin opettajille virkkeitä. Jokainen oli eri mieltä omistussuhteista. Joku käänsi minulle jo selkänsäkin, mutta täytyyhän nyt jokin tolkku omistamiseenkin tulla!

Kuka omistaa mitäkin seuraavissa virkkeissä:
1.Kalle ajaa autollaan. Myös Ville ajaa usein hänen autollaan.
2.Kalle soitti Villelle, koska halusi myydä autonsa. Kalle soitti Villelle, koska halusi myydä hänen autonsa.
3.Kalle ja hänen autonsa ovat erottamattomat.
4.Kalle pyytää Villeä ajamaan autoaan. Kalle pyytää Villeä ajamaan hänen autoaan.

Tässä jonkinlaista analysointia:
1.Ensimmäisen lauseen pitäisi olla selvä. Kalle ajaa omalla autollaan, vaikkei ole lauseyhteyttä näkyvissä. –nsa/nsä viittaa aina lauseen tekijään eli subjektiin. Toisessa lauseessa Ville on subjekti, hänellä ei ole autoa, hän ajaa jonkun toisen autolla, siis pitää olla hänen. Mikäli Ville olisi omistajana, ei hänen-sanaa saisi olla. Tämä on juuri niitä tapauksia, joissa eri murretaustan omaavat ilmeisesti ajattelevat eri tavalla.

2.Tässä tapauksessa ensimmäisen virkkeen pitäisi olla selvä. Kalle on tekijä, siis hän oli myymässä omaa autoaan, kun kerran on pelkkä –nsa. Mutta toisen virkkeen kohdalla ilmiselvästi tarkoitetaan Villeä, eli ei subjektia. Kalle oli myymässä Villen autoa, joten epäselvyyden välttämiseksi on sanottava: Kalle soitti Villelle, koska halusi myydä tämän auton. Esimerkin kaltaista lausetta ei siis pitäisi olla olemassakaan.


3.Tässä Kalle on subjekti, ja sen vuoksi luulisi, että pitäisi olla –nsa, koska auto on subjektin oma. Mutta tämä on tapaus, jossa omistettava asia on rinnasteinen subjekti omistajan kanssa, jolloin on sanottava hänen. ”Lankakomeron” mainitsema ”Herra Puntila ja hänen renkinsä Matti” on juuri tämä tapaus.
Puhekielessä kuulee tässäkin ihmisten sanovan: Kalle ja autonsa ovat... Mutta "oikeaoppisesti" pitää olla hänen-sana.

4.Kaikkein epäselvin omistussuhteiltaan on viimeinen. Sen säännön mukaan, että –nsa viittaa aina subjektiin, Kalle siten pyytäisi Villeä ajamaan omaa autoaan. Mutta jos verrataan esimerkkiä toiseen samantyyppiseen lauseeseen: Kalle pyytää Villeä korjaamaan täältä luunsa, ei asia olekaan enää niin yksiselitteinen. Tuskin Kalle omia luitaan pyytää korjaamaan.

Viimeisessä esimerkissä voidaan lause hajottaa: Kalle pyytää, että Ville ajaa autoaan tai Kalle pyytää, että Ville ajaa hänen autoaan. Nyt pitäisi olla selvää, kuka omistaa: subjektiin viittaavassa aina possessiivipääte, johonkin toiseen viittaavana aina hänen.

Epäselvyyttä tuottaa juuri se, että virke Kalle pyytää Villeä ajamaan autoaan sisältää upotetun lauseen: Ville ajaa autoa. Tällöin Ville olisikin subjekti ja omistussuhteet menevät sekaisin. Mikäli lauseyhteys ei selvästi tuo ilmi, kuka mitäkin omistaa, on virke hajotettava tai käytettävä tämä-pronominia tai omistajan nimi toistettava.

Ei kommentteja: